04/07/2022

Liên từ trong tiếng AnhLiên từ trong tiếng Anh


Liên từ trong tiếng Anh

Những từ ta thường thấy trong tiếng Anh như And, After, Before, As Soon As, …. kết nối các câu, các cụm từ và các mệnh đề với nhau. Đó chính là liên từ. Trong bài viết này, PARIS ENGLISH sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan về các Liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng liên từ một cách hợp lý.

Nội dung bài viết
Liên từ là gì?

Liên từ (Conjunction): là những từ ngữ có chức năng dùng để liên kết các cụm từ, các câu và các đoạn văn.

Những từ ta thường thấy trong tiếng Anh như and, after, before, as soon as, …. kết nối các câu, các cụm từ và các mệnh đề với nhau. Bài viết này sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan về liên từ và sử dụng nó 1 cách hợp lý.
Phân loại liên từ và cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh
Liên từ kết hợp

– AND: dùng để thêm hoặc bổ sung vào một thứ khác

Ví dụ: Hm.. we can go to the park and play badminton.

– BUT: dùng để diễn tả sự đối lập

Ví dụ: That’s great! But I’m afraid it will rain.

– OR: dùng để trình bày thêm một lựa chọn khác

Ví dụ: Or we can go to the cinema, what do you think?

– SO: dùng để nói về kết quả của một hành động nào đó

Ví dụ: Yeah, I’d love that! I will try to have dinner earlier, so I can come to pick you up at 7 o’clock. – OK, I’ll see you then.

Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ phụ thuộc

– AFTER / BEFORE / WHEN / WHILE / UNTIL: dùng để diễn tả quan hệ về thời gian

Ví dụ: There is a very rich man, he met an ugly and poor girl one day. After that they talked to each other a lot.Although everybody doesn’t like her because of her appearance, he fell in love with her beautiful soul. People say she was only with him because she wanted his money. That’s why whenever he met other people, he always told them how amazing she was in case they said any bad things that could hurt her.

– ALTHOUGH / EVEN THOUGH / DESPITE / IN SPITE OF: dùng để diễn tả quyết tâm của em khi làm việc gì đó, hoặc để diễn tả hai hành động trái ngược nhau. Chú ý: although / even though + S + V + O, nhưng despite / in spite of + Noun.

Ví dụ: He breaks up with me even though he knows I love him so much.

– BECAUSE / SINCE / BECAUSE OF: dùng để nói về nguyên nhân của một hành động nào đó. Chú ý: because / since + S + V + O, nhưng because of + Noun.

Ví dụ: I was absent yesterday because of my illness.

– SO THAT / IN ORDER THAT: dùng để diễn tả mục đích của một hành động nào đó

Ví dụ: The story is so funny that I can not help laughing.

– IN CASE: dùng để diễn tả giả định về một hành động nào đó

Ví dụ: Take the umbrella with you in case it rains.Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ tương quan

– EITHER … OR … : hoặc cái này hoặc cái kia

Ví dụ: Either Ella or Ron will win, their voices are so strong.

– NEITHER … NOR …: không cái này cũng không cái kia

Ví dụ: I don’t think so, although both Ella and Ron have good voices, neither her nor him will be the winner because they don’t make the right choice with their songs.

– BOTH … AND …: cả cái này lẫn cái kia

Ví dụ: Both you and I love her so much, but she must choose one of us.

– NOT ONLY … BUT ALSO …: không những cái này mà còn cái kia

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ