04/07/2022

Cấu trúc the last time: Cách dùng và ví dụ cụ thể


Cấu trúc the last time: Cách dùng và ví dụ cụ thể


Cấu trúc the last time trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả lần cuối cùng, lần gần nhất ai đó làm việc gì. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá cách sử dụng và một số lưu ý quan trọng khi dùng cấu trúc the last time khi giao tiếp tiếng Anh nhé!
Cấu Trúc The Last Time Là Gì?
Last là gì?
Trong tiếng Anh, tùy từng từ loại mà “last” có nghĩa khác nhau.
Danh từ
Danh từ “Last” trong tiếng Anh có 2 nghĩa:
Đơn vị đo trọng tải tàu thùy của Anh (1 last=2000 kg)
Khi thêm mạo từ “the”, “the last” có nghĩa là người/vật cuối cùng.
Ví dụ:
She is the last to be alive.
(Cô ấy là người cuối cùng còn sống sót)
Động từ
Động từ “last” trong tiếng Anh có nghĩa là “kéo dài”, “tiếp tục”
Ví dụ:
Our friendship lasts forever.
(Tình bạn của chúng tôi kéo dài mãi mãi)
Tính từ
Tính từ “last” có nghĩa là “cuối cùng”, “lần gần đây nhất” “trước đó”. Đây là nghĩa phổ biến nhất của “last” và được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Tính từ “last” thường đi cùng với một danh từ chỉ thời gian như night, day, month, year,…. để tạo thành cụm trạng từ chỉ thời gian.
Ví dụ:
We went camping last weekend.
(Cuối tuần trước chúng tôi đã đi cắm trại)
Trạng từ
Trạng từ “last” có nghĩa là lần cuối, cuối cùng
Ví dụ:
I last met him 2 years ago.
(Tôi gặp anh ta lần cuối 2 năm trước)
The last time là gì?
The last time là cụm từ được cấu tạo bởi:
Mạo từ “the”
Tính từ “last”
Danh từ “time” có nghĩa là “lần” hoặc “thời điểm”
Cụm từ “the last time” có nghĩa là “lần cuối cùng”.
Cách Dùng Cấu Trúc The Last Time
Cấu trúc “the last time” là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, xuất hiện khá nhiều trong các đề thi kiểm tra kiến thức và trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Cấu trúc này được sử dụng khi người nói, người viết muốn diễn tả lần cuối cùng làm việc gì đó.
Cấu trúc chung của the last time
The last time + S + V-ed +…+ was + mốc thời gian/khoảng thời gian
(Lần cuối cùng/lần gần nhất ai đó làm việc gì)
Ví dụ:
The last time I visited my grandparents was 2 weeks ago.
(Lần gần nhất tôi về thăm ông bà là 2 tuần trước)
The last time I joined a beauty contest was in 2018.
(Lần cuối cùng tôi tham dự một cuộc thi sắc đẹp là vào năm 2018)
Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc the last time
S + have/ has + not + V(PII)+…+ since+ mốc thời gian
(Ai đó/ sự vật gì/ hiện tượng gì đã không….kể từ lúc…)
Ví dụ:
She hasn’t been in Hanoi since last year.
(Cô ấy đã không còn ở Hà Nội kể từ năm ngoái rồi)
He hasn’t played video games since he was 15.
(Anh ấy đã không còn chơi điện tử từ năm 15 tuổi rồi)
It + is + khoảng thời gian + since + S + V-ed
(Đã là… kể từ (lần cuối) khi ai đó làm gì)
Ví dụ:
It is 2 years since I saw him.
(Đã là 2 năm kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy rồi)
Cách đặt câu hỏi với the last time
Cấu trúc the last time trong tiếng Anh được dùng để diễn tả khoảng/mốc thời gian. Để đặt câu hỏi với cấu trúc này, ta có công thức sau:
When was the last time + S + V-ed+…+?
(Lần cuối cùng ai đó làm việc gì là khi nào?)
Ví dụ:
When was the last time you spoke to her?
(Lần cuối cùng cậu nói với vô ấy là khi nào?)
When was the last time you went to the cinema?
(Lần cuối cậu đi xem phim là khi nào?)
Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Cấu Trúc The Last Time
Lưu ý 1: “Last time” và “the last time” là 2 cụm từ khác nhau
The last time: lần cuối cùng xảy ra một sự việc hay vấn đề nào đó. Những sự việc, vấn đề này đã dừng lại hoàn toàn và không còn diễn ra trong tương lai nữa.
Last time: lần gần nhất xảy ra sự việc hay vấn đề nào đó. Những vấn đề, sự việc này vẫn có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Lưu ý 2: Trong cấu trúc the last time, nếu hành động đã xảy ra, động từ được chia thì quá khứ đơn. Nếu hành động đang xảy ra, động từ được chia ở thì hiện tại đơn.
Ví dụ
This is the last time in my life I forgive you.”
(Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi tôi tha thứ cho cậu)
That’s the last time in my life I forgave you.”
(Đó là lần cuối cùng trong đời tôi tha thứ cho cậu)
Lưu ý 3: Dùng cấu trúc the last time để diễn tả lời hứa hẹn
Ví dụ:
That was the last time I would make her cry.
(Đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm cô ấy phải khóc)
Lưu ý 4: Cấu trúc the last time rất ít khi được dùng với thì hiện tại hoàn thành vì nó không tự nhiên.
Xem thêm các cấu trúc tiếng Anh phổ biến khác:
Bài Tập Thực Hành
Bài 1: Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc the last time
We haven’t been to a party for over a year.

⇒ The last time…………………………………
I haven’t been swimming since I was in Russia.

⇒ The last time ………………….………………………..
Mike hasn’t really enjoyed himself since my birthday party.

⇒ Your birthday party ………………….…………………………….
It last rained four weeks ago.

⇒ The last time ………………………………………
I haven’t swum since when I was in Canada.

⇒ The last time ………………………………………
Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.

⇒ The last time ………………………………………
I haven’t swum since when I was in France

⇒ The last time ………………………………………
It last rained three weeks ago

⇒ The last time ………………………………………
When did you last drive a car alone?

=> When was the last time………………………
Marshall hasn’t gone out since the quarantine started.

=> The last time ………………………………………
Đáp án:
The last time I went to a party was over a year ago.

The last time I went swimming was when I was in Russia.

My birthday party was the last time Mike really enjoyed himself.

The last time It rained was four weeks.

The last time I went swimming was when I was in Canada.

The last time I really enjoyed myself was your birthday party.

The last time I went swimming was when I was in France.

The last time It rained was three weeks.

When was the last time you drove a car alone?

The last time Marshall went you was before the start of the quarantine.

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ