04/07/2022

Cách Phân Biệt Và Lưu Ý Sử Dụng Từ Chỉ Khả NăngCách Phân Biệt Và Lưu Ý Sử Dụng Từ Chỉ Khả Năng
Cách Phân Biệt Và Lưu Ý Sử Dụng Từ Chỉ Khả Năng

Hôm nay, PARIS ENGLISH muốn đưa đến cho mọi người một mẹo chia sẻ những từ nhầm lẫn. Và các từ của ngày hôm nay là Can/Could/Able/Capable (Từ Chỉ Khả Năng). Hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể chọn được từ hợp với ngữ cảnh nhất nhé!

Can, Could, Be Able To và Capable đều mang nghĩa là “Có Thể” nhưng chúng có cách dùng tương đối khác nhau.

Nội dung bài viết
Can và Be Able To (ở hiện tại)
Can: có thể

– Để chỉ một việc gì đó là khả dĩ, có khả năng làm một việc gì đó

– Ví dụ: Can you speak French? (Bạn có nói được tiếng Pháp không?)
Be Able To: có thể

– Có thể thay thế được cho “can”, nhưng “can” thì thường gặp hơn.

-Ví dụ: Are you able to speak French? (Bạn có nói được tiếng Pháp không?)


Cách dùng riêng

– “Can” chỉ có hai thể: “can” (hiện tại) và “could” (quá khứ). Vì vậy đôi khi phải sử dụng “be able to”. Ví dụ:

+ I can’t sleep recently => SAI vì “recently”(gần đây) là trạng từ chỉ thời gian của thì hiện tại hoàn thành, mà “can” không có ở thì này.

=> Sửa ĐÚNG: I haven’t been able to sleep recently (Gần đây tôi bị mất ngủ)

+ Linh might not be able to come tomorrow. (Ngày mai có thể Linh không đến được)

=> vì“can” không có thể nguyên mẫu.

– “Can” dùng để xin phép hoặc cho phép. Ví dụ: “Can I come in?” (Em có thể vào được không ạ?)
Could và Be Able To (ở quá khứ)

– “Could” là quá khứ của “can”. Ví dụ: He told me he could play the guitar. (Anh ấy đã nói với tôi anh ấy có thể chơi guitar) => Mệnh đề chính chia thì quá khứ đơn giản “told” nên mệnh đề phụ dùng “could”

– “Could” (nghĩa “có lẽ”) dùng để chỉ một việc có lẽ sẽ diễn ra trong “tương lai” nhưng “chưa chắc chắn”. Ví dụ: The dog is barking. It could be Linh. (Con chó đang sủa. Hẳn là Linh đến.)

– “Could” để chỉ người nào có khả năng làm việc gì đó. Ví dụ: When Linh was 16, she could run 100 meters in 11 seconds. (Khi Linh được 16 tuổi, anh ta có thể chạy 100m trong vòng 11 giây).

– NHƯNG nếu bạn muốn nói rằng người ta đang tìm cách xoay sở làm một việc gì đó trong một hoàn cảnh “đặc biệt” hoặc “nguy cấp” VÀ việc đó có khả năng xảy ra thì phải sử dụng “was / were able to” (không phải “could”). Ví dụ: The fire spread through the building very quickly everyone was able to escape. Ngọn lửa lan khắp toà nhà rất nhanh nhưng mọi người đều tìm cách thoát thân được. (không nói “could escape”)

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ